Gemeente Meierijstad

Ondernemende gemeente
Meierijstad is ontstaan uit de fusie van de gemeentes Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Op een oppervlakte van 185 km² vind je er 80.000 inwoners en 45.000 arbeidsplaatsen. Er bevinden zich 4300 bedrijven en 3000 ondernemers.

De ondernemers en bedrijven zijn met ruim 900 bedrijven vertegenwoordigd in het Platform Ondernemend Meierijstad. Dit platform zet zich in om de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de gemeente Meierijstad te stimuleren, coördineren en faciliteren, onder andere op het gebied van inkoop en beveiliging.


Meer informatie: www.platformondernemendmeierijstad.nl

Gemeente Meierijstad maakt zich samen met het bedrijfsleven sterk voor een gezonde lokale en regionale economie met ruime werkgelegenheid. Food is daarin de verbindende factor: de productie in het buitengebied, de voedingsindustrie en nieuwe productontwikkeling.

De beroepsbevolking is aan het werk. Er is een goede balans tussen werken, wonen en leven. Meierijstad koestert de unieke waarden van natuur, landschap, cultuur en onderwijs.

Gemeente Meierijstad maakt onderdeel uit van Agrifood Capital, een samenwerkingsverband in Noordoost-Brabant met 17 gemeentes, onderwijsinstellingen en ondernemers, die samen aan een gezonde toekomst van de regio werken.

Het is niet voor niets dat dit in Noordoost-Brabant is opgestart, omdat nergens ander de agrifoodketen zo compleet en van hoogwaardige kwaliteit is als hier. Gezamenlijk staan we voor een lange traditie in agrifood: de mensen in deze regio maken het verschil. Meer informatie www.agrifoodcapital.nl

Met de ontwikkeling van Foodpark krijgt het ondernemerschap een nieuwe impuls op verschillende manieren. Bestaande bedrijven kunnen hier groeien, terwijl nieuwe bedrijven in de levensmiddelensector zich hier ontplooien in een dynamische omgeving.

Een bijzonder aantrekkelijke gemeente
Niet alleen het ondernemersklimaat is goed te noemen, Meierijstad is ook een prachtige plek om te wonen, te leven en te recreëren. Er is een divers aanbod aan woningen en er wordt flink geïnvesteerd in kunst en cultuur, onderwijs, de gezondheidszorg en sport en recreatie.
Zo wordt het extra aantrekkelijk voor (toekomstige) werknemers en hun gezinnen zich hier te vestigen.

Een voorbeeld hiervan is de Noordkade op het voormalige CHV terrein, waar cultuur, food en vrije tijd met elkaar gecombineerd worden. Bedrijfsleven met kunst. Ouderen met jongeren. Maar ook werk en vrije tijd worden op deze unieke locatie samengebracht.
Ook aan woningbouw en natuurontwikkeling wordt wordt veel aandacht besteed. In Meierijstad vindt men de perfecte balans tussen stad en land. Voorbeelden hiervan qua woningbouw in Veghel zijn Dorsveld, de Bolst en de Scheifelaar en in Sint Oederode de Sluitappel en Kleine Heisteeg. In Schijndel de Huizebraak en de Vlagheide en de Kienehoef als recreatiegebied.

Er zijn 13 prachtige kerkdorpen met veel natuurschoon, rust en een gezellig verenigingsleven. De dynamiek van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch met al hun stedelijke faciliteiten zijn nooit ver weg en omvatten een universiteit, diverse hogescholen en praktijkopleidingen, innovatie- en kenniscentra, een luchthaven, spoorlijnen, hotels, conferentiecentra en restaurants.

 

Bouwproject de Scheifelaar
Jan Goijaarts vertelt u meer over de aandacht voor het woonklimaat en over het uitgangspunt van de woonvisie binnen de gemeente.
 

Het voormalige CHV terrein
Jan Goijaarts vertelt u meer over de samenkomst van recreatie en werken op een unieke locatie: de Noordkade
 

ROC de Leijgraaf in Veghel
Jan Goijaarts vertelt u kort over continuïteit binnen de gemeente en het belang van de drie O’s: Overheid, Ondernemers en Onderwijs.
 

Vrije tijd in Veghel
Naast werken is er in de gemeente Meierijstad ook veel aandacht voor ontspanning. Jan Gojiaarts vertelt u over de diverse mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.
 

Veghel krijgt duizend extra banen: 'Meierijstad is hot'

Meierijstad wordt de grootste van Brabant

Waar de innovatie van vandaag de toekomst van morgen bepaalt

Volg de ontwikkeling Foodpark Veghel